Life Art 松江一店

Lance

主理人|品牌經營者|燙髮專門|日韓自然感燙髮

Joan

設計師|韓系燙髮|男生燙髮|質感髮色

Susu

技術師

Momo

店長|接髮

Owen

設計師|縮毛矯正|立體高捲紋|鬆軟大捲

Patty

技術師